【คลิก】ป้องกันโรคบิดชิเกลลา(หน้า 2)預防桿菌性痢疾(泰文)‌.pdf