【nhấp vào đây】Phòng ngừa bệnh lỵ trực khuẩn Shigella(Trang 3)預防桿菌性痢疾(越文)‌.pdf