【คลิก】ป้องกันโรคไทฟอยด์หรือโรคไข้ไทฟอยด์(หน้า 1)預防傷寒及副傷寒(泰文)‌.pdf