File Name File List
外籍愛滋感染者在臺問與答(HỎI VÀ ĐÁP DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở ĐÀI LOAN BỊ NHIỄM HIV)(VI) 外籍愛滋感染者在臺問與答(HỎI VÀ ĐÁP DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở ĐÀI LOAN BỊ NHIỄM HIV)(VI).pdf(open new tab)
外籍愛滋感染者在臺問與答(ถาม-ตอบสำหรับชาวต่างชาติในไต้หวันที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV))(Thai) 外籍愛滋感染者在臺問與答(ถาม-ตอบสำหรับชาวต่างชาติในไต้หวันที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV))(Thai).pdf(open new tab)
外籍愛滋感染者在臺問與答(Tanya Jawab Orang Asing Penderita HIVAIDS di Taiwan)(ID) 外籍愛滋感染者在臺問與答(Tanya Jawab Orang Asing Penderita HIVAIDS di Taiwan)(ID).pdf(open new tab)
UpdateTime 2021/6/23
File Name File List
長照機構內愛滋感染者照顧指引 長照機構內愛滋感染者照顧指引.pdf(open new tab)
長期照顧相關人員-愛滋防治知能及防護措施-中文版(Chinese) 長期照顧相關人員-愛滋防治知能及防護措施-中文版(Chinese).pdf(open new tab)
長期照顧相關人員-愛滋防治知能及防護措施-英文版(English) 長期照顧相關人員-愛滋防治知能及防護措施-英文版(English).pdf(open new tab)
長期照顧相關人員-愛滋防治知能及防護措施-泰文(Thai) 長期照顧相關人員-愛滋防治知能及防護措施-泰文(Thai).pdf(open new tab)
長期照顧相關人員-愛滋防治知能及防護措施-越南文(Vietnamese) 長期照顧相關人員-愛滋防治知能及防護措施-越南文(Vietnamese).pdf(open new tab)
長期照顧相關人員-愛滋防治知能及防護措施-印尼文(Indonesian) 長期照顧相關人員-愛滋防治知能及防護措施-印尼文(Indonesian).pdf(open new tab)
UpdateTime 2022/3/29
File Name File List
年輕族群愛滋防治核心教材1130305 年輕族群愛滋防治核心教材1130305.pdf(open new tab)
UpdateTime 2023/3/15